Dla rodziców

INFORMACJE OGÓLNE DLA WSZYSTKICH RODZICÓW

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Dzieci ubieramy wygodnie, w rzeczy nie krępujące ruchów i umożliwiające swobodna zabawę i poruszanie się, z rozciągliwymi dekoltami. Ubiór „na cebulkę”,
  • W pierwszym dniu przedszkola dziecko otrzymuje własne miejsce w szatni. Zostaje ono podpisane w umowny sposób – znaczkiem, imieniem. Warto wytłumaczyć dziecku, że powinno pilnować swoich rzeczy, pokazać, która jest jego szafka, jakie dostało kapcie, buty, ubrania rezerwowe,
  • Dzieci przyprowadzane są zgodnie z deklarowanym czasem,
  • Spóźnienia i nieobecności zgłaszane powinny być dzień wcześniej nauczycielce, emailowo lub telefonicznie do godziny 8.30,
  • Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione osoby,
  • Rodzice czekają aż dziecko wejdzie do sali samo lub zostanie odprowadzone przez pracownika przedszkola,
  • Przedszkole nie prowadzi ubezpieczenia grupowego od NNW dzieci. Rodzice mogą dokonywać ubezpieczenia indywidualnie w wybranej przez siebie Firmie Ubezpieczeniowej.
  • Dzieci korzystają ze zbiorowego żywienia – gotujemy we własnej kuchni, tzn. wszystkim dzieciom podawane są takie same posiłki. W wyjątkowych przypadkach, w których dziecko ma zaleconą dietę Rodzice są zobowiązani dostarczyć wniosek o stosowanie diety dla dziecka wg zaleceń lekarza oraz zaświadczenie lekarskie, w celu ustalenia czy stosowanie określonej diety będzie możliwe w warunkach przedszkolnych.
  • Prosimy zapoznać się z artykułami nt. przygotowania dziecka do uczęszczania do przedszkola (Zakładka – Artykuły dla rodziców oraz zakładka – WARTO PRZECZYTAĆ) oraz informacjami o ochronie danych osobowych – zakładka RODO.