Kontakt


Skontaktuj się z nami

Tel: 22 857 94 15

E-mail: p305@eduwarszawa.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Stanisław Rudowski, srudowski.iod@dbfomokotow.pl

Administratorem danych osobowych ujawnionych w korespondencji mailowej jest Przedszkole nr 305 z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stefana Bryły 8, 02-685 Warszawa . W zakładce RODO Administrator danych osobowych informuje o celu, zakresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator danych osobowych może powierzyć do dalszego przetwarzania dane osobowe.